نگاهی دیگر به برجها

نگارش و پژوهش منوچهر آرین
اندازه کتاب= 35*25 ، کاغذ= گلاسه ، رنگی ؛200 رويه
ناشر: سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری کشور
ISBN:964-421-068-9 :شابک

1) پیشگفتار - روشِ گزارش...................................................................................................... 10
2) خواجه نصیر توسی در برج رادکان - نوشته ی کهنِ جغرافیا و تاریخ حافظ ابروی خوافی - زندگی نامه ی خواجه نصیر توسی……….. 12
3) کمی از اختر شناسی - آفتاب - سایه - زمان ، پنگان - اختران ( دوازدهان ) - اباختران ( هفتان ) و جام جمشید ، ستاره یاب ، استرلاب یا اسطرلاب .... 14
4) برج رادک یا برج رادکان؟ - آغازِ چله زمستان ( یلدا ) و آغازِ چله تابستان در برج- چگونگی نموده شدنِ نوروز و نوروزگاه برج رادکان؟! - نوروز گاهِ برج خواجه نصیر توسی - رفتار نجومی برج کشمار و برج گنبد سرخ مراغه - آغاز ماههای دیگر در برج رادک…………………….....…………36
5) اندازه ، اَرش (گز) ، خشت ، آجر . برج رادک خواجه نصیر توسی ، همگی بر پایه اندازه اَرش درجه بندی شده است………………………..83
6) هندسه ؟! نگاهی در میان دو پوشش برج رادک - رسد در اتاق تاریک……………………………. 92
7) زاویه ، سو ( سمت یا آزیموت ) - ساعت آفتابی - گرفت ماه و خورشید - نکته …….…………….…. 109
8) برج اخنگان- برج رادکان مازندران - گنگ دژ یا گرینویچ - چگونه می توان دوری ماه و زمین را از روی برجها پیدا نمود - بانگ نماز ، در برجهای رادک ، اخنگان ، گنبد سرخ مراغه ، برج گنبد کاووس ..........……………………..………..123
9) ابزار نجومی وابسته به برجها ، سُدس فخری در برج تبرک خجندی - لُبَنِه - ذات الحَلَق - ربع جداری دیواری ... لبنه [ کاربرد دستگاه زاویه سنج در راستای نیمروزان برجِ رادک ] ………………………………………………………………….. 153
10) پیشنهاد ساماندهی و باز سازی نجومی برج رادکان………………..….……… 163
11) واژه نامه …………………...………………………………………..……………170
12) یار نامه ها - نگاره ها - فهرست راهنما ………………189

اين کتاب را ميتوانيد از کتابفروشی های به نشر (آستان قدس) خريده و يا از تارنامه جام جمشيد آنرا بخريد

اخبار رادکان

کتاب برج رادکان در انجمن نجوم آسمان توس رونمایی گردید.
در تاریخ 30 مهر ماه 1394 در دبیرستان فاتح سالن همایش مهندس منوچهر آرین از کتاب برج رادکان رونمایی گردید.
این کتاب را از مرکز پخش کتابکده کسری با تلفن های 05137670019 و همراه 09155124219 می توانید تهیه نمایید.
کتاب نگاهی دیگر به برجها را هم می توانید از این کتابکده خریداری نمایید.
Translate »