see photos and visitors a

 

 

in book - Lonely planet Iran

page-32

Robert Davies-Manoochehr Aryan-Tim Davies'

In Radkan- Friday 2nd September2005

My good friends from England

see:http://www.robertdavies.uk.com/

Others News:

http://www.chn.ir/shownews.asp?no=15887

http://www.fareiran.com/no10/5.HTM

http://www.isna.ir/news/NewsCont.asp?id=435576

http://seismo.um.ac.ir/ast/news_events/news/radkan02.htm

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-515477

http://www.donya-e-eqtesad.com/84-02-01/110201.htm

http://www.parssky.com/news/archive/News.asp?NewsID=738

http://www.kabarchin.com/archives/000156.html

http://www.chn.ir/shownews.asp?no=13377

http://www.irna.ir/fa/news/view/line-12/8401290201103936.htm

 http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=23488

http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=56986

http://www.isfastro.org/Interview/?NewsID=1144224587&Ci=1&M=Interview

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-589918

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-643869

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-644428

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-645744

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-670554

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-684338

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-684392

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-686970

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-713448

http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-717815

http://www.isna.ir/Main/PicView.aspx?Pic=Pic-717815-1&Lang=P

http://www.javannews.net/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=472495

http://66.102.9.104/search?q=cache:J47e2fK53FYJ:www.today.ir/news/%3Fid%3D9685+site:www.today.ir+%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1+%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%86&hl=fa

   برج رادكان توس

كاوش های اخیر نشان داد خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم، از  برج رادكان برای رصد كردن آسمان استفاده می كرد.

راز بزرگ برج رادكان كه تا پیش از این، تنها به عنوان یك آرامگاه به آن نگاه می شد، توسط پژوهش های شبانه روزی مهندس منوچهر آرین آشكار شد و اعجابی دیگر از [شكردشناسی (تكنولوژی)] معماری ایران را بر همگان نشان داد.

برپایه پژوهش های منوچهر آرین، این برج كه طبق روایات با نظارت خواجه نصیرالدین طوسی و شاگردانش برپا شده، به منظور رصد كردن آسمان استفاده می شده است. هم‌چنین خواجه نصیر با طراحی این برج توانسته است، ساعت دقیق اول تیر، اول مهر، اول دی و نوروز را محاسبه كند كه در نوع خود بی نظیر است.

منوچهر آرین درخصوص آغاز كاوش ها روی برج رادكان، در جلسه‌ای كه به پروژه بزرگ توس اختصاص داشت، گفت: «پس از مشاهدات اولیه در این برج، با پرسش‌های بی شماری در خصوص شیوه معماری آن مواجه شدم كه به نوع استفاده از زوایای مختلف و ایجاد ستون های 36 گانه برج منتهی می شد. هم‌چنین تعداد دوازده ستون سنگی در پایین برج و ساخت دو ورودی و دو محفظه ورود نور در بالا، نمی توانست صرفا اتفاقی و جهت روشن كردن داخل آرامگاه باشد. ادامه‌ی مطالعات، در نهایت منجر به كشف كاربری رصدخانه در این برج شد.»

به گفته وی، این برج می تواند ساعت دقیق ظهر و هم‌چنین غروب و طلوع خورشید را به وسیله ی دوازده دیواره سنگی و 36 ستون خود نشان بدهد. هم‌چنین روزنه های انتهایی برج به كمك درگاهی ها، ساعت دقیق اول تیر، اول مهر، اول دی و نوروز را نشان می دهند.

آرین در این باره گفت: «دو روزنه انتهایی برج كه روی گنبد ركن بنا قرار گرفته اند، تنها در اول تیر ماه و اول دی ماه، نور خورشید را از درون یكدیگر عبور می دهند كه این موضوع با عكس و فیلم به صورت سند در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته است.در این بنا به وسیله شیارهایی كه در كنار یكی از روزنه ها تعبیه شده، با انعكاس تابش نور خورشید بر پایین درگاهی، نشان از اول نوروز می دهد كه این مساله به اعجاب انگیز بودن بنا می افزاید.»

منوچهر آرین در ادامه یادآور شد: «هیچ كدام از این مسایل نمی تواند اتفاقی رخ داده باشد و با وجود كشف رد پای دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی، بی شك این بنا، رصدخانه وی نیز بوده است.»
12 پایه سنگی پیرامون برج بر خط نیمروزان (نصف النهاری) ساخته شده است و براساس 36 نیم استوانه پیرامون برج می توان زاویه افقی را در پهنه زمین به دست آورد. در این برج به وسیله دریچه های متعددی كه در آن تعبیه شده است می توان به رصد ستارگان و فعالیت های گسترده ای پرداخت. حتی از طریق گنبد این بنا و تعیین فاصله قرار گرفتن در مقابل آن می توان نقشه ای از آسمان به دست آورد. این برج می تواند، به عنوان یكی از نادرترین ساعت های خورشیدی جهان نیز معرفی گردد.

منوچهر آرین با اشاره به تمام این نكات عنوان كرد: «تا امروز آزمایش‌های ما براساس كشف نخستین روز از سال های عادی بوده است و از آن‌جایی كه امسال سال كبیسه را در پیش رو داریم، نور خورشید در این برج، روز 30 اسفند بالای درگاهی و در اول نوروز برپای درگاهی خواهد افتاد كه البته این مهم هنوز به اثبات نرسیده است.»

به گفته وی، از آن‌جایی كه در تمام این سال ها 29 اسفند ماه نور خورشید در بالا درگاهی به صورت نصف قرار می گرفت و در اول نوروز به پایین درگاهی می افتاد امسال نیز باید با اختلاف یك روز این اتفاق حادث شود.

برج رادكان در فاصله سه كیلومتر رادكان واقع در 74 كیلومتری شمال مشهد قرار گرفته است. (نقل از خبرگزاری میراث خبر)

 

 

 

Home   Radkan  Radkan film  Parsah   Astrolabe  Shahpur  Ziggurat  Stars maps  Music   Instruments    Astrolabe researcher   zodiac  

  Where is the old IRAN - photo gallery    Herodotus!   Scientists killers    You can work with this astrolabe   Links    Search 

 Updating chart    Site visitors     Gangdej conference    conference   About us     Film    contact us     News

We are from Persian = Per30an. See our great grandfather ( 30 ancestors )

کتاب من    My book

اخبار      .PDF نام نویسی  در  کلاس  استرلاب  و  ساخت  ابزار  نجومی     روش ساخت استرلاب  o       

    استرلاب کروی کاغذی بسازید   استرلاب    با این استرلاب کار کنید  روش ساخت جام جمشید  ستاره یابها   پند بزرگان  

  سخنراني ها     نقشه ستارگان آسمان   12 برج فلكی    آفرینش بيگ بنگ   هزاره بره 122771   تقويم سال 12774 برابر1384  

سحابی های صوفی رازی و جوان ایرانی   بیرونی خوارزمی    تشت بر سر منار    PDF   خجندی و سدس فخری در کوه تبرک شهر ری PDF

        رادکان فارسی   فيلم رادكان   پارسه     زیگورات      گنگ دژ     مبانی تمدن یونان!   نام خوزستان  اکلیدس   دانشمند کشا ن!   هرودوت!؟     سیاوش پاک

    |                              Copyrighted  ©  from   1 - 1 - 12771  =  (  21 -  3  -  2002  )    by  Manoochehr  Aryan ( Arian All   rights   reserved .                         | 

  Welcome to Archaeoastronomy and ancients in old IRAN.