جام جمشیىد و چگونه بسازیم
ژوئن 15, 2020
ببینید پدر بزرگهای جهانیان را
ژوئن 17, 2020

استرلاب کروی کاغذی بسازید

استرلاب کروی کاغذی بسازید

  • نخست بر روی کاغذ یا مقوا ازبرگ زیر کپی بگیرید
  • سپس بخشهایی که با قیچی نشان داده شده با دقت برش بزنید.
  • میان دایره های سیاه را با نک سوزن سوراخ کنید.
  • از شماره های 1 تا 12 را از یک سوزن ته گرد رد کنید . بخش بالایی کروی میشود.
  • بخش پایینی را هم بدین گونه انجام دهید نماد استرلاب کروی شما درست میشود.
  • درین کره شما همه پیکره های آسمانی را دارید.
  • یا میتوانید پس از برش آنرا بر روی یک کره جغرافیایی بچسبانید.
  • میتوانید بجای سوزنها از یک میله به قطر کره بهره ببرید . اندازه میله در زیر کشیده شده است. نک میله باید مانند سوزن تیز باشد. میتوانید پایه ای هم برای نشاندن این میله بسازید.یا اینکه مانند کره جغرافیایی آنرا استوار کنید.

پیروز و شاد باشید.

Translate »