به کوشش منوچهر آرین بارگزاری سایت جام جمشید از تاریخ نوروز سال ۱۳۸۱ خورشیدی یا ۱۳۸۱/۱/۱برابر ۲۰۰۲/۳/۲۳ برابر ۲۵۶۱/۱/۱ اتحادیه هخامنشی آغاز گردید و بارگذاری سایت نیو جام جمشید هم در پی آن در این سالها به کوشش ایشان انجام گریده است.
دانسته های هر دو سایت، بر پایه پژوهش های کتابخانه‌ای، میدانی و کاربردي می باشد که بی دریغانه در اختیار پژوهشگران و دیگران قرار گرفت. برای باز نگری و بروز رسانی اطلاعات آنها، این سایت در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ برابر ۲۰۲۰/۷/۱۲ و برابر ۲۵۷۹/۴/۲۳ با همکاری شرکت محترم شاتل وب بارگذاری گردید. تا پژوهش های آن بروز گردیده و در اختیار همه قرار گیرد.


گنبد آرین

اين گنبد كه نام آرين بر آن نهاده‌ايم برای نخستين بار در جهان با اين ساختار و كاربردی اين چنين در کنار بزرگترین ساعت آفتابی ایران ساخته شده است و طرحی نو میباشد.

عرض گنبد 12/48‌متر، ارتفاع آن 5/76 متر و قطر نیم کره گنبد 6/60 ‌متر است.گنبد آرین بر دوازده ستون استوار است که نماینده دوازده ماه سال هستند و با رنگ سبز برای ماه‌های موسم بهار، رنگ قرمز برای ماه‌های موسم تابستان، رنگ زرد برای ماه‌های موسم پاییز و رنگ آبی برای ماه‌های موسم زمستان برگزیده شده است.
باغچه های دور این گنبد بر یک دوازده ضلعی و یک هشت ضلعی ساخته شده است که نمادی از پلان برج نجومی رادکان است که توسط خواجه نصیر توسی در نزدیکی شهر چناران بنا نهاده شده است و می‌توان از آن برج برای گاهشماری استفاده نمود. مانند برج رادکان راستای خورشید در نخستین طلوع و غروب بهاری و پاییزی بر دو ضلع از اضلاع دوازده ضلعی و هشت ضلعی عمود است و راستای نصف‌النهار یا خط نیمروزان، که پله‌ی ورودی زیر گنبد بر این راستا قرار دارد، نیز بر دو ضلع دیگر از اضلاع دوازده ضلعی و هشت ضلعی عمود است. چهار ستون مرکزی گنبد بر این راستا ها استوار هستند و چهار رنگ چهار موسم را دارا می‌باشند.


Translate »