بزرگترین و بلندترین ساعت آفتابی ایران

بلندی اين ساعت،8/64 متر و تیغه شاخص آن 7/60 متر است. خط­های شمارشگر ساعت بر روی زمین به درازای 82 متر می ­باشند.و فاصله­ ی امتداد نوک تیغه شاخص تا زمین 14/5 متر است.بزرگترین و بلندترين ساعت آفتاب ايران در سال 1386 در مشهد انتهای خیابان هفت تیر ساخته شده است.
saataftabiplan
bozorgtarin-saataftai-iran1

سايه‌ی لبه‌ی شيب‌دار بالاي اين ساعت آفتابی، بر روي خط‌های تعیین کننده ساعت زمين میافتد. و زمان محلی آفتابی را تا دقت حدود یک­دقیقه در تمام روزهای آفتابی سال پیدا میکند. سایه­ ی نوک پایینی شاخص، روزهای تقویمی ماههای سال را پیدا می ­کند.

روش استفاده از بزرگترین و بلندترین ساعت آفتابی ایران

سایه‌ی لبه‌ی شیب‌دار بالای این ساعت آفتابی، بر روی خط‌های تعیین کننده ساعت زمین می‌افتد. و زمان محلی آفتابی را تا دقت حدود یک­دقیقه در تمام روزهای آفتابی سال پیدا می‌کند. سایه­ ی نوک پایینی شاخص، روزهای تقویمی ماههای سال را پیدا می ­کند. بزرگترین ساعت آفتابی ایران
 
 
در عکس زیر خطوط عمودی پیدا کننده­ ی ساعت و خطوط افقی پیدا کننده­ ی روزهای اول ماه می ­باشند.
 
 
با سایه‌ی نوک تیز پایینی تیغه شاخص ساعت روزهای تقویمی سال پیدا می شود. که بر روی خط رنگ قرمز، اول تیر، بر روی رنگ خط زرد، اول مهر، بر روی رنگ خط آبی، اول دی و بر روی رنگ خط سبز، نوروز یا اول فروردین را نشان می‌دهد. خط‌های سفید بین این خطه ­های رنگی نیز روزهای اول هشت ماه دیگر سال را مشخص می‌کند و یک تقویم روزشمار است.

بین خطوط ساعت 15 دقیقه منظور شده است . و بین خطوط اول هر ماه تا ماه بعدی تعداد روز­های تقویم جدید ایران منظور گردیده است.بنابر­این هر مستطیل 15 در 31 یا 15 در 30 می ­باشد.که با محل سایه ساعت تقسیم به نسبت می ­گردد و تا دقت حدود یک دقیقه و یک روز می توان محاسبات را انجام داد.
 
 
در عکس بالا روز اول شهریور و ساعت 8:30 محلی می­باشد.
برای تعدیل زمان و برابری با ساعت پشت دست در کنار ساعت جدولی منظور شده است.
 
 
تعدیل زمان از جدول بالا برای روز یکم شهریور 34 دقیقه است که به ساعت 8:30 آنرا می­افزاییم.9:04=34+8:30 ساعت رسمی در این لحظه 9:04 میباشد.
پيش از ظهر سايه‌ی شاخص درون دبيرستان می ­افتد و ساعت آفتابی در اختیار شاگردان دبیرستان می ­باشد.
بعد از ظهر سايه‌ی شاخص بيرون دبیرستان و در پياده‌رو میافتد وساعت آفتابی در اختیار مردم رهگذر می­ باشد.
 
 
در سال 1388 برای یادبود همایش سومین المپیاد جهانی نجوم به همه ی شرکت کنندگان همایش که از سراسر جهان آمده بودند هدیه ای در نظر گرفته شد. این هدیه را از روی بزرگترین ساعت آفتابی ایران و به عرض تهران ساختم و به آنها هدیه دادیم.
این ساعت آفتابی به عرض میدان آزادی تهران برابر 35:42=35/7 و برای تهران و شهر هایی با عرض جغرافیایی نزدیک به تهران ساخته شده است. و کپی شده از اندازه های واقعی بلند ترین ساعت آفتابی ایران است که در مشهد ساخته شده است.
برای بهره بری از آن نخست باید آنرا نصف النهاری و تراز نمود. و شاخص آنرا نیز شاغولی و عمود بر صفحه کار گذاشت.
برای نصف النهاری کردن آن زمانی که اذان ظهر اعلام میگردد یا خورشید به اوج خود میرسد. سایه شاخص باید مماس بر دو خط ساعت 12 گردد.
برای تراز کردن آن بر روی سطوح شیبدار، میتوان از تنظیم سه پیچ به قطر سه میلیمتر بهره برد که در سه روزنه ی ساعت باید کار گذاشته شود.
پس از تنظیم کردن آن خط سایه لبه شاخص، ساعت آفتابی را نشان میدهد. این زمان آفتابی با ساعت پشت دست تفاوت اذان ظهر آن روز را با ساعت دوازده ساعت آفتابی دارد. که باید در محاسبات منظور گردد.یا از منحنی تعدیل زمان این تفاوت زمان را بدست آورد.
سایه نک تیز پایینی شاخص بر روی خطوط دیگرِ صفحه ی ساعت افتاده و زاویه ی ارتفاع خورشید(Alt) ، زاویه ی سمت خورشید(Az) و روزهای سال را بر پایه ی تقویم ایرانی به ما نشان میدهد که با نشست خورشید در آغاز برجهای فلکی و برابر آغاز ماههای ایرانی در نظر گرفته شده است.
Translate »