تصاویر کتب منتشر شده

با توجه به قولی که به همراهان کتاب برج رادکان داده بودیم تصاویر رنگی کتاب با کیفیت بالا را در سایت قرار دادیم برای استفاده شما عزیزان

نمودار سمت و ارتفاع و روزهای آفتاب دریچه های برج رادکان

pdf نمودار سمت و ارتفاع و روزهای ورود آفتاب دریچه های برج رادکان برگ 59 کتاببا کیفیت بسیار بالا.
57
 

Translate »