(شماره۶) ایمیل ضمیمه جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان به میراث مکتوب و اکبر ایرانی قمی
ژوئن 28, 2022
(شماره۴) ایمیل چاپ جوابیه برابر قانون مطبوعات به میراث مکتوب و اکبر ایرانی قمی
ژوئن 28, 2022

(شماره۵) ایمیل ارسال فایل ورد جوابیه برج رادکان به محمد باقری و اکبر ایرانی قمی

ایمیل مورخ۸ ۱۱ ۹۵ به امیر محمد گمینی

ارسال فایل ورد درخواستی جوابیه برج رادکان  
پیام ۱  
Manoochehr از  
یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۰ در ۱۳:۴۲  
به : akbar_irany@yahoo.com، Mohammad Bagheri  
1398 12 25
  با درود فراوان  
احتراما بنا به درخواست تلفنی 1398 12 25جناب محمد باقری ، فایل ورد جوابیه جناب گمینی به پیوست و برابر نسخه ارسالی امضا شده اینجانب، جهت چاپ آن ایمیل میگردد.
  خواهشمندم که این فایل با نسخه امضا شده برابری شود که تغییراتی در آن داده نشده است. و دریافت آنرا با ایمیل یا تلفن اعلام فرمایید.  
با بهترین آرزوها به ویژه تندرستی برای شما و همه مردم ایران و جهان.  
منوچهر آرین (ضیاء)  
akbar_irani@yahoo.com : به  
mohammad.bagheri2006@gmail.com :
Translate »