(شماره۲)ارسال نامه مورخ ۲۹ ۱۱ ۹۷ به اکبر ایرانی قمی
ژوئن 28, 2022

(شماره۱) ایمیل مورخ۸ ۱۱ ۹۵ به امیر محمد گمینی

ایمیل مورخ۸ ۱۱ ۹۵ به امیر محمد گمینی

برج رادکان
پیام ۱
Manoochehr از سه شنبه ۸ نوامبر ۲۰۱۶ در ۱۷:۱۴ برابر 8/11/1395
به : Amir Gamini gaminiamir@gmail.com
با درود فراوان
جناب امیر محمد گمینی
پیرو مقاله برج رادکان شما خواهشمند است پاسخ پرسشهای زیر را ارسال فرمایید. تا اختلافات را بررسی نماییم و به یک نتیجه و جمع بندی کلی برسیم.
( ۱. نوشته اید:”میتوان زمان دقیق اعتدالین و انقلابین را اندازه گیری کرد. “ (صفحه ۱۴۴ کجای کتاب برج رادکان نوشته شده که زمان دقیق اعتدالین و انقلابین را میتوان اندازه گرفت؟
۲. “ قریۀ زادک، خواجه نصیر را آنجا برجی بوده است که دوازده دریچه داشته است، در هر برجی که ماه نو شدی از یک دریچه مینموده است “ (صفحه ۱۴۴) .”نویسندۀ برج رادکان به جای متون چاپ شده معمولا به نسخ خطی ارجاع داده است.”(صفحه ۱۴۴ زیرنویس.)
آقای ورهرام در کتاب چاپی خود بدون هیچ دلیلی و غیر علمی نقطه ز را به واژه رادک افزوده اند. در کپی نسخه خطی لندن پیوست کتاب برج رادکان و ماخذ ایشان نقطه ز وجود ندارد! بنابر این، کتاب چاپی ایشان در باره نقطه ز در جمله مورد نظر حافظ ابرو غیر علمی و قابل قبول نیست. پس نوشته خطی ارجح و قابل قبول می باشد. در تصحیح آقای امام هم رادک نوشته شده است که برابر نسخه ملک میباشد.
۳. ” پرتو نوری که از پنجرۀ دفتر کار بنده در ساعت ۱۰ صبح اول فروردین ماه وارد میشود ، بر همان نقطه ای نمیافتد که ساعت ۱۰ دوم فروردین میافتد . (صفحه ۱۴۵)
خواهشمند است با کار میدانی و دو عکس، اختلاف نور ورودی دو روز پی در پی را از پنجره دفتر کارتان ارسال فرمایید.
( ۴ .”چرا طوری نساخته است که طبق گفتۀ حافظ ابرو از هر دریچه نو شدن هر کدام از ماههای سال نمایان شود؟ “ (صفحه ۱۴۵)
لطفاً . با توجه به اینکه در هر صورت خواجه نصیر برجی ساخته بوده است که برابر جمله حافظ ابرو میباشد.
طراحی بفرمایید که چطور برجی ساخته شود که از هر دوازده دریچه آن آغاز ماه ها مشخص گردد. و برابر کار خواجه نصیر باشد. نامی هم برای آن برج انتخاب فرمایید. و آیا میتوانیم نام رصد خانه یا رصد گاه یا نام دیگری را برای آن انتخاب کنیم.
۵ . “بلکه آن را یک ساعت آفتابی می داند.” (صفحه ۱۴۶)
در کجایی کتاب نوشته شده است که برج یک ساعت آفتابی است؟
۶. ”“عمدی در کار بود توقع میرفت که دو در دیگر در راستای مقابل آنها نیز قرار گیرد تا طلوع تابستانی و غروب زمستانی خورشید نیز مشخص شود. “ (صفحه ۱۴۶
آیا لازم بوده برای این برج ۴ در ساخته شود و سازه آجری را از نظر ایستایی ضعیف تر کنیم؟ و همچنین افق در این راستا ها باید باز
باشد. آیا راستای طلوع و غروب اول بهار و پاییز هم باید باز میبود؟ و ۶ در ساخته میشد؟
در پایان چنانچه پرسشی دارید بفرمایید .
با سپاس فراوان
منوچهر
در کپی کردن به موبایل نیم فاصله ها از بین میرود.با پوزش
ارسال شده است. Samsung Galaxy از گوشی هوشمند
Translate »