ژوئن 2, 2020

پند بزرگان

ژوئن 2, 2020

چرا نام خوزستان در روزگاری”عیلام”بوده؟

ژوئن 2, 2020

مبانی تمدن یونان؟

ژوئن 2, 2020

استوره های ریاضی و نجوم ؟!

ژوئن 2, 2020

کتاب سوزان – دانشمند کُشان

ژوئن 2, 2020

خجندی سُدس فخری

ژوئن 2, 2020

حفاظت شده: تشت بر سر منار (نمایش با رمز از طریق ارسال درخواست با ایمیل)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
می 31, 2020

جدول زمانی ویرایش سایت

می 31, 2020

بیرونی و محاسبه قطر زمین

می 31, 2020

insturments

می 31, 2020

my conference

می 31, 2020

حفاظت شده: تخت جمشید (نمایش با رمز از طریق ارسال درخواست با ایمیل)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
می 31, 2020

نمودار سمت و ارتفاع و روزهای آفتاب دریچه های برج رادکان

می 31, 2020

استرلاب جلد کتاب رادکان

می 31, 2020

استرلاب صفحه ی ۶۵ کتاب رادکان با کیفیت بالا

می 31, 2020

ده آک یا ضحاک در آثار باستانی

می 31, 2020

سُدس فخری کوه تبرک

می 31, 2020

مقاله برج رادکان در ماهنامه دانشمند

می 31, 2020

Tower of Keshmar

می 30, 2020

Radkan Tower

می 30, 2020

متون کهن سایت

می 27, 2020

تبادل لینک

Translate »